Các Hội nghị Quốc tế về Thực Phẩm Chức Năng

posted 16 Aug 2013, 20:22 by giam can tran
Các Hội nghị Quốc tế về Thực Phẩm Chức Năng 

Từ năm 2004 cho đến hết năm 2013 đã có 14 Hội nghị Quốc tế tổ chức bởi Functional Foods Center Hoa Kỳ (International Conference of FFC), một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về Thực phẩm chức năng (TPCN) tọa lạc tại Dallas, Texas - USA (http://functionalfoodscenter.net ). Chủ đề các Hội nghị Quốc tế trong năm 2013 sẽ tập trung vào chủ đề Thực phẩm chức năng và các bệnh mạn tính.

1.     Hội nghị lần thứ 1:

+ Từ ngày 16 -17/11/2004 tại Richardson, Texas, USA.

+ Tiêu đề: Thực phẩm chức năng (TPCN) cho dự phòng và điều trị.

+ Chủ đề chính:

(1) Vai trò của các vi chất dinh dưỡng trong sự xuất hiện các bệnh tim mạch.

(2) Tăng cường TPCN để dự phòng và điều trị bệnh tim mạch.

(3) Các sản phẩm dược thảo và dầu xoa trong điêu trị rối loạn tim mạch.

(4) Các dược thảo coi là nguồn gốc của TPCN.

2. Hội nghị lần thứ 2:

+ Từ ngày 15-16/11/2005 tại Richardson, Texas, USA.

+ Tiêu đề: TPCN cho dự phòng và điều trị.

+ Chủ đề chính:

(1) Vai trò vi chất dinh dưỡng trong sự xuất hiện các bệnh mạn tính.

(2)       Tăng cường TPCN cho dự phòng và điều trị đái tháo đường, béo phì và ung thư.

(3) Dược thảo coi là nguồn gốc của TPCN.

3. Hội nghị lần thứ 3:

+ Từ ngày 14-15/10/2006 tại Richardson, Texas, USA.

+ Tiêu đề: TPCN và liệu pháp dược thảo cho các bệnh mạn tính.

+ Chủ đề chính:

(1)       Vai trò vi chất dinh dưỡng trong sự xuất hiện các bệnh mạn tính.

(2)       Tăng cường TPCN trong dự phòng và điều trị các bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, đái tháo đường, béo phì và ung thư).

(3)       Dược thảo là nguồn gốc của TPCN.

4. Hội nghị lần thứ 4:

+ Từ ngày 13-14/10/2007 tại Richardson, Texas, USA.

+ Tiêu đề: Sản phẩm TPCN với các bệnh mạn tính (béo phì, ung thư, bệnh tim mạch, đái tháo đường và lão hóa).

+ Chủ đề chính:

(1)       Vai trò vi chất dinh dưỡng trong sự xuất hiện bệnh mạn tính.

(2)       Tăng cường TPCN cho dự phòng và điều trị bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, đái tháo đường, lão hóa và các bệnh khác).

(3)       Dược thảo là nguồn gốc của TPCN.

5. Hội nghị lần thứ 5:

+ Từ ngày 16-18/10/2008 tại Southerm University, Baton Rouse, Louisiana, USA.

+ Tiêu đề: Sản phẩm TPCN với các bệnh mạn tính (béo phì và các bệnh mạn tính liên quan khác).

+ Chủ đề chính:

(1)       Vai trò vi chất dinh dưỡng với sự xuất hiện béo phì.

(2)       Tăng cường TPCN và các sản phẩm y học cho dự phòng và điều trị béo phì và các bệnh liên quan khác (bệnh tim mạch, đái tháo đường và nhiều bệnh khác).

6. Hội nghị lần thứ 6:

+ Từ ngày 4-5/12/2009 tại Texas Woman’s University, Denton, Texas, USA.

+ Tiêu đề: TPCN cho các bệnh mạn tính: Đái tháo đường và các bệnh  liên quan.

+ Chủ đề chính:

(1)             Dịch tễ học và tính kinh tế y tế với bệnh đái tháo đường.

(2)             Cơ chế hiện đại và các yếu tố tạo nên đái tháo đường.

(3)             Đái tháo đường và các biến chứng liên quan.

(4)             Chế độ ăn hiện tại cho đái tháo đường: dự phòng và kiểm soát.

(5)             TP bổ sung cho kiểm soát đái tháo đường.

(6)             TPCN cho dự phòng và điều trị đái tháo đường.

7. Hội nghị lần thứ 7:

+ Từ ngày 3-4/12/2010 tại Southern Methodist University (SMU), Dallas, Texas, USA.

+ Tiêu đề: TPCN cho dự phòng và kiểm soát Hội chứng chuyển hóa.

+ Chủ đề chính:

(1)  Định nghĩa Hội chứng chuyển hóa (MS).

(2)  Thành phần MS.

(3)  Dấu hiệu im lặng của MS.

(4)  TPCN cho MS (dự phòng MS).

(5)  Kiểm soát lâm sàng MS.

(6)  TPCN cho Đái tháo đường (Kiểm soát MS).

(7)  TPCN cho bệnh tim mạch (Kiểm soát MS).

(8)  Rối loạn mỡ máu trong MS ( HDL, ­ TG, ­ LDL …)

(9)  TPCN và rối loạn mỡ máu.

(10)        Chế độ hiện đại cho MS: dự phòng và kiểm soát .

(11)        TPCN bổ sung dược thảo cho kiểm soát MS.

(12)        TPCN cho dự phòng và điều trị MS.

8. Hội nghị lần thứ 8:

+ Từ ngày 15-17/03/2011 tại University of Nevada, Las Vegas, USA.

+ Tiêu đề: TPCN cho các bệnh mạn tính: Cơ sở khoa học và thực tiễn.

+ Chủ đề chính:

(1)       TPCN cho bệnh Đái tháo đường.

(2)       TPCN cho bệnh béo phì.

(3)       TPCN cho các bệnh tim mạch.

(4)       TPCN cho ung thư.

(5)       TPCN trong sức khỏe và bệnh tật.

9. Hội nghị lần thứ 9:

+ Từ ngày 16-18/8/2011 tại University of San Diego, California, USA.

+ Tiêu đề: Các thành phần TPCN trong sức khỏe và bệnh tật.

+ Chủ đề chính:

9.1.   Các thành phần của TPCN: nguồn gốc và lợi ích sức khỏe.

(1)  Acid béo: Các thành phần TPCN: lợi ích và nguồn gốc.

(2)  Omega – 3s (a-Linolenic acid - ALA, eicosapentaenoic aicd – EPA và docosahexaenoic acid – DHA) với các bệnh mạn tính.

(3)  Pribiotics và Probiotics: Thành phần TPCN: nguồn gốc và lợi ích sức khỏe.

(4)  Sterols thực vật: Thành phần TPCN: nguồn gốc và lợi ích sức khỏe.

(5)  Phenolics: Thành phần TPCN: nguồn gốc và lợi ích sức khỏe.

(6)  Chất xơ: Thành phần TPCN: nguồn gốc và lợi ích sức khỏe.

(7)  Carotenoids: Thành phần TPCN: nguồn gốc và lợi ích sức khỏe.

(8)  Phytoestrogens: Thành phần TPCN: nguồn gốc và lợi ích sức khỏe.

(9)  Khái quát về các thành phần TPCN, tính có sẵn, mục đích sử dụng, lợi ích với sức khỏe.

9.2.   Các thành phần TPCN và các bệnh mạn tính:

(1) Các thành phần TPCN và béo phì.

(2) Các thành phần TPCN và ĐTĐ.

(3) Các thành phần TPCN và rối loạn tim mạch.

(4) Các thành phần TPCN và ung thư.

(5) Các vi chất dinh dưỡng dự phòng các bệnh thoái hóa thần kinh (Vitamin D3, Curcuminoids, Omega – 3).

(6) Các thành phần TPCN và các bệnh mạn tính khác.

(7) Liệu pháp Amino – Acid cho Reward Deficiency Syndrome (Addiction).

9.3.   Phát triển các sản phẩm TPCN.

10. Hội nghị lần thứ 10:

+ Từ ngày 13-15/03/2012 tại University of California, Santa Barbara, California, USA.

+ Tiêu đề: TPCN và các thành phần sinh học với sức khỏe và bệnh tật: cơ sở khoa học và thực tiễn.

+ Chủ đề chính:

(1)  TPCN có hoạt chất sinh học: nguồn gốc và lợi ích sức khỏe.

(2)  TPCN có hoạt chất sinh học và sức khỏe cộng đồng.

(3)  TPCN có hoạt chất sinh học và các bệnh mạn tính.

(4)  Vai trò TPCN có hoạt chất sinh học với gen học, di truyền học và chuyển hóa, thoái hóa.

(5)  Cơ sở khoa học và thực tiễn: TPCN với việc kiểm soát các bệnh mạn tính: béo phì, ĐTĐ, CVD, ung thư và các bệnh mạn tính khác.

(6)  Nghiên cứu và phát triển TPCN.

11. Hội nghị lần thứ 11:

+ Từ ngày 21-23/08/2012 tại UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas USA.

+ Tiêu đề: TPCN và viêm mạn tính: Cơ sở khoa học và áp dụng thực tiễn.

+ Chủ đề chính:

(1)  Viêm mạn tính: Lý thuyết hiện đại.

(2)  Viêm mạn tính và các bệnh hiện đại: ĐTĐ, béo phì, CVD, ung thư và các bệnh mạn tính khác.

(3)  Dinh dưỡng và viêm mạn tính.

(4)  TPCN chứa hoạt chất sinh học và việc kiểm soát viêm mạn tính.

(5)  Các sản phẩm TPCN trong kiểm soát viêm mạn tính.

(6)  Nghiên cứu và phát triển TPCN.

12. Hội nghị lần thứ 12:

+ Từ ngày 4-6/12/2012 tại University of San Diego, California, USA.

+ Tiêu đề: Các thành phần TPCN và các bệnh mạn tính: cơ sở khoa học và thực tiễn.

+ Chủ đề chính:

(1)  Các thành phần TPCN: nguồn gốc và lợi ích sức khỏe.

(2)  Các thành phần TPCN và các bệnh mạn tính.

(3)  Vai trò các thành phần TPCN trong di truyền học, gen học, chuyển hóa và thoái hóa.

(4)  TPCN trong kiểm soát các bệnh mạn tính: béo phì, ĐTĐ, CVD, ung thư và các bệnh mạn tính khác.

(5)  Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm TPCN.

13. Hội nghị lần thứ 13:

+ Từ ngày 11-12/05/2013 tại Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan.

+ Tiêu đề: TPCN và Thực phẩm y học (TP y học) với các hợp chất sinh học: cơ sở khoa học và áp dụng thực tiễn.

+ Chủ đề chính:

(1) TPCN và TP y học: nguồn gốc và lợi ích  với sức khỏe cộng đồng.

(2) TPCN, TP y học, TP chứa hoạt chất sinh học và các bệnh mạn tính.

(3) Carotenoids như là nguồn gốc của TPCN và TP y học.

(4) Flavonoids như là nguồn gốc của TPCN và TP y học.

(5) Prebiotics và Probiotics như là nguồn gốc của TPCN và TP y học.

(6) TPCN và TP y học trong kiểm soát các bệnh mạn tính: ung thư, béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch và các bệnh mạn tính khác.

(7) Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm TPCN và TP y học.

14. Hội nghị lần thứ 14:

+ Từ ngày 20-22/08/2013 tại Đại học Tổng hợp California, LosAngeles (UCLA), USA.

+ Tiêu đề: TPCN và hoạt chất sinh học trong kiểm soát viêm mạn tính.

+ Chủ đề chính:

(1) Các thành phần của TPCN: nguồn gốc và lợi ích với sức khỏe cộng đồng.

(2) Các thành phần sinh học với chứng viêm mạn tính và các bệnh mạn tính.

(3) Các thành phần sinh học và thực phẩm trong dự phòng viêm mạn tính; vai trò dự phòng các bệnh chuyển hóa.

(4) Phân biệt những thực phẩm sinh học trong dự phòng viêm mạn tính.

(5) Những thực phẩm sinh học điều tiết chức năng tế bào gốc, phân biệt và dự phòng chứng viêm mạn tính, là các yếu tố kích thích gây ung thư và các bệnh mạn tính khác.

(6) Thực phẩm chức năng và thực phẩm y học với việc kiểm soát viêm và bệnh mạn tính.

(7) Chứng viêm, các yếu tố đánh dấu sinh học (Biomarkers) và thực phẩm sinh học.

(8) Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm TPCN mới.

Comments